Mgr. Vladimíra Malecová

Špeciálna pedagogička, riaditeľka SCPP

Mgr. Alžbeta Kvasničková

Špeciálna pedagogička

Mgr. Lenka Montsková

Špeciálna pedagogička

Mgr. Miroslava Rýdza

Psychologička

Mgr. Athina Geraniosová

Psychologička

Mgr. Veronika Miková

Špeciálna pedagogička

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

Špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Uhlíková

Špeciálna pedagogička

Mgr. et Mgr. Henrieta Jurčáková

Špeciálna pedagogička - logopédka

Andrea Mičová

Administratíva, IT

Autorka portrétov: Zojka, 6 rokov

Logo