Mgr. Andrea Uhlíková

Mgr. Andrea Uhlíková

Magisterské štúdium som absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor špeciálna pedagogika sluchovo postihnutých a poradenstvo, v rámci ktorého som si zvolila pedagogiku mentálne a telesne postihnutých.

Hneď po skončení vysokej školy v roku 2010 som začala pracovať v Centre špeciálnopedagogického poradenstva v Novej Dubnici a zároveň som bola prijatá ako špeciálny pedagóg a vychovávateľka do Centra voľného času v Novej Dubnici, kde sa otváral nový záujmový útvar pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Funguje ako denný stacionár a pracujem tam dodnes. V našej poradni som na začiatku pracovala s deťmi so sluchovým postihnutím, neskôr som robila školskú zrelosť a aktuálne robím logopedickú diagnostiku a reedukáciu hlavne s deťmi v predškolskom veku.

„Deti nepotrebujú vždy rady. Občas potrebujú iba ruku, ktorá pohladí, ucho, ktoré vypočuje a srdce, ktoré porozumie.“

Logo