Mgr. et Mgr. Henrieta Jurčáková

Mgr. et Mgr. Henrieta Jurčáková

Vyštudovala som odbor špeciálnej pedagogiky a odbor andragogiky na Univerzite Komenského v Prahe. Následne som si svoju odbornosť rozšírila štúdiom Logopédie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na UK v Bratislave. Mám viac ako 30-ročnú prax čo sa týka práce s deťmi s rôznymi poruchami reči, učenia a s deťmi s pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

Pracujem v Spojenej škole v Dubnici nad Váhom a v Súkromnom centre v Novej Dubnici, kde sa venujem deťom ako logopéd. Mám absolvovaných veľa kurzov, prednášok a vzdelávaní, ktorými stále získavam nové prístupy a metódy, ktoré využívam následne vo svojej práci.

„Ak chcete iným svietiť, sám musíte žiariť.“

Logo