PaedDr. Kvetoslava Mojtová

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

Štúdium v odbore špeciálna pedagogika som absolvovala na UK v Bratislave a v Trnave (strašne dávno). Spočiatku som pracovala ako vychovávateľka v špeciálnej škole, potom ako učiteľka. Napísala som 11 učebníc zemepisu a dejepisu pre mentálne a sluchovo postihnuté deti, podľa ktorých sa učia doteraz (chúdence). Potom som bola jedným z prvých školských špeciálnych pedagógov na Slovensku a založila som Asociáciu špeciálnych pedagógov škôl a poradní Slovenska. Dnes som už len čestný predseda, otec-matka zakladateľ. Napokon som v roku 2001 založila vtedy ešte Súkromnú špeciálnopedagogickú poradňu v Novej Dubnici, potom Centrum ŠPP, ktoré sa dnes volá Súkromné centrum poradenstva a prevencie. Koľko kurzov som organizovala a koľko som absolvovala radšej vypisovať nebudem...

Spočiatku som pracovala ako zriaďovateľka a riaditeľka, potom ako odchádzajúca riaditeľka a teraz už ako babka – dôchodkyňa – špeciálny pedagóg mám na starosti “už len“ stredoškolákov. Poradňa má dobré meno a super kolegyne.

„Keď máš srdce na dlani a máš rád ľudí, stonásobne sa ti to vráti.“

Logo