Mgr. Veronika Miková

Študovala som na UK v Bratislave odbor špeciálna pedagogika. Mam bohaté skúsenosti s prácou s deťmi, už na vysokej škole som pracovala ako opatrovateľka.

Po absolvovaní štúdia na vysokej škole som pracovala s dospievajúcou mládežou ako školský špeciálny pedagóg na strednej škole.

Nakoľko mám štátnicu z individuálnej logopedickej intervencie a táto odbornosť je pre mňa zaujímavá, venujem sa jej v SCPP od roku 2021 najskôr ako „dohodárka“ a od 2022 už na plný úväzok. V našom Centre pracujem s deťmi, ktoré majú problémy s rečou. Poskytujem im poradenstvo, ale aj pravidelné reedukácie.

„Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom.“

Logo