Mgr. Miroslava Rýdza

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na univerzite v Trnave na Trnavskej univerzite. Pracujem dlhodobo v poradenských zariadeniach v školstve.

Som absolventkou výcviku v Terapii hrou, Filiálnej terapii a výcviku Rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu. Venujem sa poradenstvu rodičom, práci s rodinou a priamej práci s deťmi a mládežou. Za dôležité považujem otvorenú komunikáciu s rodičmi a podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Mojou obľúbenou a častou témou v praxi sú hranice vo výchove, ktoré nie vždy rodičia dokážu zadávať. Potrebujú preto podporiť, aby zlepšili svoj vzťah s deťmi a mohli si užívať príjemnú domácu atmosféru.

Okrem priamej práce s klientami spolupracujem s odbornými a pedagogickými zamestnancami na ZŠ, MŠ či ŠZŠ i mimorezortne s pediatrami, lekárskymi špecialistami, s ÚPSVaR a inými inštitúciami.

„Najcennejší dar, ktorý môžeme komukoľvek ponúknuť, je naša pozornosť. Keď pozornosťou zahrnieme tých, ktorých milujeme, rozkvitnú ako kvety. (Thich Nhat Han)“

Logo