Nový web Korona 2021 2% z dane
Caption with a link.

Vítame Vás na našej stránke

Vítame Vás na našej stránke, milí rodičia, kolegovia, zvedavci! Iste máte nejaký problém Vy alebo Vaše dieťa, žiak, keď ste zablúdili na naše stránky. Celý tím Vám je k dispozícii. Poradíme, pomôžeme. Ak nebudeme vedieť poradiť my, určite vás nasmerujeme, nakontaktujeme na ďalších odborníkov.


Náš tím

O Vaše deti sa stará profesionálny tím špeciálnych pedagógov a psychológov

Viac info

Pomôcky, učebnice

Z edičnej činnosti Vám ponúkame viacero našich učebníc a metodických prác

Viac info

Ponuka prednášok

Riešenie problémov v grafomotorike predškolského a školského veku a integrácia z pohľadu žiakov so ŠVVP a ich rodičov.

Viac info