Mgr. Athina Geraniosová

Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde som mala šťastie na podnetné študijné prostredie. Dostala som príležitosť odborne aj ľudsky sa rozvíjať po boku inšpiratívnych osobností (nie len) z oblasti psychológie. Počas štúdia aj po ňom som získala skúsenosti z rôznych profesných a geografických oblastí (od Škandinávie po Egejské more, od turizmu po start-up).

Posledné tri roky som zakotvila pri psychológii. Rok som pôsobila v centre pre deti a rodiny a od septembra 2021 sa teším z prijatia do kolektívu SCPP Nová Dubnica. Hlavnú náplň mojej práce tvorí diagnostika, poradenstvo a stretnutia terapeutického charakteru (terapia hrou). Som frekventantkou krátkodobého výcviku v schématerapii. Venujem sa deťom od raného veku až po dospelosť a ich rodičom. Moja súčasná práca ma baví, pretože vidím zmysel vo včasnej pomoci pri vzniku ťažkostí.

„Topánky, ktoré sedia jednému, tlačia druhého; neexistuje recept na život, ktorý by vyhovoval všetkým prípadom.“

Logo