Čo robiť, keď moje dieťa nesprávne drží ceruzku

10.8.2023

 • Kvetoslava Mojtová

Pomôcky – rôzne násadky, trojhranné ceruzky, ceruzky s priehlbinkami, perá Stabilo a Pelikan

Konkrétne metódy

 • Uvoľňovanie najskôr celej hornej končatiny, potom ramena a ažnakoniec zápästia a prstov. (Heyrovskej cvičenia)
 • Mlčákovej cvičenia pre zosúladenie oboch hemisfér (obomi rukami kresliť naraz napr. kruhy, ovály).
 • Tymichovej cvičenia jedným ťahom sú najlepšie na uvoľnenie zápästia.
 • Pri kŕčovitom, nesprávnom držaní ceruzky aj správne sedenie.
 • Spočiatku treba používať hrubú guľatú ceruzku, neskôr ceruzky s násadkami, trojhranné, s priehlbinkami (Stabilo).
 • Kresliť na veľké plochy, postupne zmenšovať - na zemi, na stene a napokon na stole, meniť polohu pri kreslení – ležať, stáť, sedieť.
 • Postupne vyfarbovať väčšie, potom menšie plochy.
 • Obkresľovanie obrázkov, dokreslenie nedokončených kresieb.
 • Rozvíjanie jemnej motoriky inými metódami - „vyšívanie“ rôznych tvarov po obvode.
 • Navliekanie korálok rôznych tvarov a veľkostí na šnúrku (hrubšiu, tenšiu), postupne ich veľkosť zmenšovať.
 • Hrať sa so štipcami na bielizeň (urobiť hada, rozobrať ho).
 • Ďalej krčenie, žmolenie, vytrhávanie papiera, lepenie, vystrihovanie rôznych tvarov po línii, obkresľovanie čiar, číslic, písmen, predkresleného tvaru.
 • Rozvíjať pohyblivosť zápästia - čmáranie hojdavým pohybom, oboma rukami.
 • Stláčanie loptičky, štipca, tvrdšej plastelíny, palcom a ukazovákom zbierať hrášok, fazuľu.
 • Skladanie jednoduchších skladačiek.(www.inehračky.sk– francúzska mozaiková magnetická hra IOTOBO, japonská stavebnica LaQ)
 • Hríbikové skladačky (od najväčších po najmenšie).
 • Skladať komín – pridávať kocky na seba, uberať.
 • Kubus - vkladanie rôznych tvarov do otvorov.
 • Prevliekanie, labyrinty, Drôtený program – labyrint.
 • Dlhodobou záležitosťou je viazanie šnúrok, učiť zapínať a rozopínať gombík, bicyklovať.
 • Využívať plastelínu (mäkká, ale aj terapeutická stredne mäkká a tvrdá), loptičky – ich stláčanie i hádzanie, triafať do kuželiek, trhať papier- tenký, hrubý, Zlaté stránky
 • Logico (aj pre manipuláciu s krúžkami, ktoré dieťa musí posúvať).
 • Písať perom Stabilo na upevnenie správneho úchopu.
 • Veľa využívať veľké formáty, predpísané linajky až neskôr.
 • Keď si žiak ťažko zapamätá tvary písmen, treba zapojiť viacero zmyslov, najmä sluch – písať na veľký formát všetky štyri tvary písmen a nahlas hovoriť (veľké písané A, malé písané a, veľké tlačené A, malé tlačené a – Langerovej metóda).
 • Precvičovať písanie na notebooku– učiť orientovať sa na klávesnici.
Logo