Psychologické intervencie využívajúce prvky muzikoterapie a arteterapie

Muzikoterapia alebo hudobná terapia je založená na liečení hudbou. Podporuje navodenie zmien v správaní či konaní detí. Ponúka široké možnosti symbolického, neverbálneho vyjadrenia pocitov pomocou hier.

Arteterapia je kreatívny a terapeutický proces vyjadrovania vnútorných myšlienok, pocitov, spomienok a skúseností prostredníctvom akejkoľvek formy umenia. Je založená na presvedčení, že umelecké vyjadrenie má silu, ktorá nám môže pomôcť pri liečení.

Program pre deti zahŕňa hudobné cvičenia, spojené s pohybom, spevom, dramatizáciou a techniky ako sú kreslenie, maľovanie a rôzne výtvarné techniky.

Arteterapia a muzikoterapia pomáhajú vytvárať porozumenie a harmóniu.

Na deti môžu účinky týchto terapií pôsobia veľmi pozitívne. Pomáhajú im spracovať emócie a zároveň sa učia upokojiť.

BLIŽŠIE INFO: 0910 / 744 225

Detaily

 • Kategórie:

  Pre deti

 • Služby:

  Psychologické

 • Vekové skupiny:

  Mladší školský vek
  Povinná školská dochádzka
  Dospievajúci
  Mladí dospelí
  Predškolský vek

 • Zamestnanci:

  Mgr. Miroslava Rýdza

Logo