Terapeutické karty

Terapeutické karty pomáhajú odkryť a vyjadriť spôsob nazerania na život, stratégie, ktoré dieťa, mladý človek používa, aby sa vysporiadal s rôznymi životnými situáciami, problémami, starosťami i radosťami. Nenásilným spôsobom sprístupňujú terapeutovi vnútorné pocity klienta, odhaľujú tvorivú imagináciu a podporujú komunikáciu. Veľmi dobre poslúžia tiež pri skupinovej práci, napr. v triednych kolektívoch.

 

 

 

 

Detaily

Logo