Tréning rodičovských zručností

Ako byť dobrým otcom/matkou 

,,Rodičovstvo je cesta“ (neznámy autor)

Ponúkame program pre rodičov zameraný na tréning rodičovských zručností.

Rodičom sa nerodíme, rodičmi sa stávame narodením dieťaťa a postupnou cestou - učením sa (aj z vlastných výchovných chýb).

V programe sa zameriavame na formovanie vzťahu rodič dieťa, na zlepšovanie schopnosti komunikácie, vzájomného rešpektovania a akceptácie.

Naučíme vás, ako vyjadrovať emócie a ako to učiť svoje dieťa. Súčasťou programu je i tréning schopnosti zadávať jasné a zrozumiteľné pravidlá, ktoré dieťaťu vytvárajú bezpečie pre vývin zdravej osobnosti. Cieľom je, aby sa pôsobením výchovy dieťa učilo vnútornej sebaregulácii a sebakontrole. Deti by si mali osvojiť správne vzorce správania prostredníctvom hraníc. Ak sa tak nestane, prenesú si svoje nezrelé správanie do dospelosti, kde za svoje správanie budú niesť dôsledky. Výchovou  okresávame charakter detí, čím zabezpečujeme, aby sa im v budúcnosti lepšie darilo.

Stretnutia rodičov (max. 4) budú realizované u nás v centre – v príjemnom prostredí formou ,,rodinných“ posedení.  Na každom stretnutí okrem odborného pohľadu psychológa rodičia získavajú i cenné skúsenosti od iných rodičov.

BLIŽŠIE INFO: na t.č. 0910 /744 225

Detaily

Logo