Stimulačný program Kopasová

Stimulačný program vývinu reči pre deti predškolského veku. Určený je k rozvíjaniu reči detí predškolského veku v rámci jazykovej výchovy. Úlohou programu nie je zistiť, čo dieťa vie alebo nevie, ale ukázať mu cestu k správnej odpovedi, naučiť dieťa správne sa vyjadrovať.

Detaily

Logo