Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Metodika určená pre deti predškolského veku a deti s odkladom školskej dochádzky.

Využíva prirodzenú rytmizáciu, vytlieskavanie, prácu s obrázkami a slovami, ktoré deti dôverne poznajú, pričom ich učí chápať podstatu čítania slov na základe spoznávania ich hláskovej štruktúry v hovorenej reči, bez poznania písmen.

Detaily

Logo