Stimulačný program Rukavička

Program, ktorý slúži na rozvoj dieťaťa v predškolskom veku alebo v rámci pokračovania v predprimárnom vzdelávaní.

V rámci terapie sa využíva prirodzená detská hra a práca s rozprávkou. Ide o vzdelávanie formou hry.

Detaily

Logo