Program KUPREV

Preventívny program, ktorý je určený pre deti vo veku 4 – 8 rokov, deti predškolského veku, taktiež pre deti s mentálnym postihnutím.

Cieľom je uľahčiť deťom vymedzenie vlastnej osobnosti i vstup do spoločenského života. Celý program sa zaoberá témami, s ktorými sa deti budú bežne v živote stretávať a je podľa nich rozdelený na 18 lekcií. Jedna téma predstavuje jednu lekciu. Témy na seba voľne nadväzujú. Ľubovoľne sa prispôsobia individuálnym schopnostiam dieťaťa. Program je zameraný na spoluprácu rodič – dieťa, rozvíja ich vzájomný vzťah. 

Detaily

Logo