Program HYPO

Cvičenie pre deti predškolského veku a prvého ročníka ZŠ k posilneniu zrakovej a sluchovej pamäte, koncentrácie pozornosti a k čiastočnému rozvoju percepčno-kognitívnych funkcií.

Dá sa s ním pracovať až po 4. triedu ZŠ. Úlohy sa dajú upravovať podľa schopností dieťaťa. Prvá časť skratky HY znamená hyperaktivitu alebo hypoaktivitu a PO pozornosť. Program je určený nielen pre deti s ADHD, ale aj pre deti s deficitmi v čiastkových funkciách – vnímanie, pamäť, pre deti s mentálnym postihnutím, ...

Detaily

Logo