KBT

Kognitívne behaviorálna terapia vychádza z overených vedeckých princípov a stavia na presnom popise príznakov alebo problémov, ktoré majú byť liečebným postupom ovplyvnené. Metódy KBT pracujú so súčasnosťou a pripravujú klienta na budúcnosť, vedú k pozitívnemu mysleniu a tiež k nácvikom žiadúceho správania.

Detaily

Logo