ABA, EIBI

Metóda práce s dieťaťom, ktorá na základe analýzy správania dieťaťa používa špecifické techniky na dosiahnutie efektívnejšej komunikácie a vhodného správania. Aplikovaná behaviorálna analýza je v súčasnosti v zahraničí považovaná za najefektívnejší prístup k vzdelávaniu detí s autizmom, efektívna je  na učenie zručností v oblasti reči a komunikácie, hry, sociálnych, sebaobslužných a akademických zručností.

Raná, intenzívna, behaviorálna intervencia.

Kombinovanie mnohých empiricky overených techník do intenzívnych intervencií pre deti s autizmom. Učia dieťa zručnosti vo všetkých dôležitých oblastiach (sociálna interakcia a komunikácia, hra, sebaobsluha, motorické zručnosti, akademické zručnosti..).

Detaily

Logo