VOKS

Jedna z metód AAK , je to výmenný obrázkový komunikačný systém ako metóda aleternatívnej komunikácie u klientov s poruchou autistického spektra, vhodná pre nácvik sociálnych a komunikačných zručností

Detaily

Logo