TEACCH

Rozvíja silné stránky a záujmy dieťaťa a nie jeho deficity. Najlepšie výsledky prinášajú štruktúrované vzdelávacie programy, kombinácie rôznych behaviorálnych techník a využívanie vizualizovaných informácií.
TEACCH zdôrazňuje štruktúrované prostredie, pevný denný režim a vizualizáciu .

Detaily

Logo