KUPOZ

Trojmesačný program využívajúci pravidelnú stimuláciu oslabených čiastkových funkcií prostredníctvom každodennej práce na jednoduchých cvičeniach podľa pracovného zošita.

Program sa zameriava na zrýchlenie psychomotorického tempa, zlepšenie pozornosti, zlepšenie vzťahov a komunikácie medzi rodičom a dieťaťom, odbúranie časového stresu a celkové zlepšenie školskej práce, zlepšenie zrakovej a sluchovej percepcie, umožňuje dieťaťu zažiť úspech a tým zvyšuje jeho vedomie vlastnej ceny.

Detaily

Logo